Benelux

De Benelux  Paranormal Investigators of wel B.P.I. zijn in het leven geroepen door Coppens Wim op 09/11/2016 zeven jaar na het ontstaan van Belgian Paranormal Investigators.

                                                                 Maar word geleid door Marjorie Jor.


    De hoofdreden van B.P.I. BENLUX  is het helpen of bijstaan van mensen met een mogelijk paranormaal problemen, maar dan in de hele BENELUX

. B.P.I. zal in dat geval een onderzoek instellen om uit te zoeken wat de oorzaak is van deze mogelijke problemen.

Een onderzoek is makkelijk aan te vragen door contact op te nemen met B.P.I. en dit 24u/24u, 7d/7d. Dat kan eenvoudig weg:


Via Mail: Benelux@belgianparanormalinvestigators.be / sos-bpi@live.be 

Wanneer contact wordt opgenomen met B.P.I., graag volgende gegevens meegeven, hoe meer informatie, hoe makkelijker en beter de situatie kan ingeschat worden. 

Contactgegevens: naam, telefoon, adres en locatie waar het fenomeen zich voordoet en een omschrijving hier van.

Indien mogelijk een soort paranormaal dagboek vermelden, hoeveel keer per week, maand, jaar het fenomeen zich voor doet en op welke uren/momenten dit is (zit er een patroon in?).

Wanneer het begonnen is hoe, wanneer en waar.


 

Het verloop van een onderzoek:


Na ontvangst van de melding wordt het fenomeen en de symptomen nagekeken in de database en bekeken door het B.P.I.

Daarna wordt contact opgenomen met de klant om mogelijk een vooronderzoek te verrichten. Op een vooronderzoek komen de leden van B.P.I. op plaatsbezoek zodat een duidelijk beeld van de situatie kan gemaakt worden, welke apparaten op het onderzoek moeten/kunnen gebruikt worden, ...

Op dit moment wordt eveneens een eerste interview gedaan met de klant.

Tijdens dit interview wordt met de vooronderzoekers besproken welke techniek het best van toepassing is en wat waar en wanneer kan gebruikt worden, het vooronderzoek wordt afgesloten met een afspraak voor het eigenlijke onderzoek.


Het is noodzakelijk dat deze afspraak, ten laatste 24u voor het onderzoek, wordt bevestigd.

Komt deze bevestiging niet tijdig binnen, zal het onderzoek niet plaatsvinden.De dag van het onderzoek:

BPI komt zelf alles installeren

. Het onderzoek zelf start omstreeks 22u, indien het fenomeen op een vast tijdstip plaatsvindt. Het onderzoek loopt doorgaans tot het punt dat B.P.I. voldoende materiaal heeft. Reken voor de installatie van het materiaal ongeveer een twee tal uur.

Na dat het onderzoek is afgelopen, wordt het materiaal van B.P.I. opgeruimd en worden de bevindingen en de volgende stappen besproken met de aanwezige bewoners/aanvrager.

Gevolgd op het onderzoek komt het na onderzoek dit kan 1 à 2 weken in beslag nemen. Tijdens het na onderzoek wordt alle verzamelde materiaal onderzocht en wordt nagedacht over mogelijke oplossingen en verklaringen.De laatste stap van het onderzoek bestaat er in dat nog een laatste afspraak wordt gemaakt met de klant, om het verzamelde materiaal voor te leggen samen met de bevindingen van het B.P.I.

De klant kan B.P.I. steeds contacteren moest het verergeren, zodat op gepaste manier gereageerd kan worden.BPI bied steeds zijn diensten GRATIS aan!

En vraagt toch op te letten met personen of groepen die hun diensten betalend aanbieden!

Niet alle personen hebben de bedoeling mensen te helpen!