woordenlijst

                                 Woordenlijst

ZONES


Red Zone:

Een plek, waar veel paranormale activiteit wordt gemeld. Dit is een van de zones, waarvoor B.P.I. gecontacteerd wordt. In deze zone worden de nachtcamera’s geïnstalleerd samen met de digitale voicerecorder(s). Hier worden onder andere de EMF en K-2 sessies gehouden. Deze zone krijgt dan ook

prioriteit om als eerste te debunken, ontkrachten


Orange Zone:

Een zone, waar sporadisch paranormale activiteiten worden gemeld. We gebruiken hier hetzelfde materiaal en werkwijzen als in de Red zone, maar hier wordt meer gefocust op de reden van het verschil van activiteit t.o.v. een red zone, of een andere kamer.


Green Zone:

Een plaats, waar geen paranormale activiteit wordt gemeld. Meestal wordt in één van de Green zones de “Com-ComP.” geplaatst. Dit is ook de plaats waar de onderzoekers verblijven tot ze op onderzoek gaan in het huis of in een van de zones.


TERMEN


Cold spot:

Een cold spot is een koude plek/zone in een ruimte of vertrek. Deze plek voelt koud aan zonder de aanwezigheid van natuurlijke elementen. Deze plek kan zich eveneens verplaatsen en is dus verre van plaatsgebonden, hoewel dit ook voorkomt. Men spreekt van een cold spot wanneer de temperatuur in de ruimte aanzienlijk verschilt tov de algemeen heersende kamertemperatuur.

Eén van de theorieën is dat een entiteit energie nodig heeft om zich te manifesteren deze energie wordt dan gehaald uit de omgevingslucht waardoor de temperatuur daalt. Soms is het verschil van temperatuur zo groot dat je adem gaat condenseren.


Com-comp:

Com-ComP staat voor Communicatie- en ComputerPost. Dit is onze centrale plaats, waar al ons materiaal wordt geïnstalleerd en vanwaar we de andere kamers in de gaten kunnen houden. Hier kunnen onderzoekers ook wachten tot ze een ruimte binnen gaan om te onderzoeken. Op deze post worden de two-ways, de DVR, de monitors e.d. geïnstalleerd.


Debunken:

Debunken is een term die wordt overgenomen van Amerika, de term betekent zoveel als het ontkrachten van de waargenomen (paranormale) klachten. Het ontleden en een logische, menselijke oplossing proberen te vinden voor de klacht.


EMF:

EMF staat voor Electro Magnetic Field. Een elektro magnetisch veld onstaat wanneer elektrische stroom ergens door gaat, zowel in toestellen of apparaten als in kabels. Normaalgezien zijn deze kabels en toestellen goed afgeschermd door de aarding en komt deze straling niet vrij. Door slechte aansluitingen, ouderdom van toestel of kabel, vochtinwerking, ... kan deze bescherming te niet gedaan worden en kunnen er velden "lekken", deze velden zijn ook steeds aanwezig in de buurt van beeldbuizen, gsm's en alle draadloze toestellen. Voor meer informatie zie het onderdeel EMF op deze website.


EMF-sessie:

Deze sessie wordt gehouden in de zones waar mensen last hebben van paranormale activiteit. Een EMF-sessie houd in dat er met een EMF-meter op zoek gegaan wordt naar afwijkingen in het EMF-veld. Dit kan veroorzaakt worden door o.a. versleten, oude elektrische leidingen, koperen buizen, lampen, tv’s stopcontacten, ... Klik hier voor meer informatie over EMF.

Een theorie zegt :dat entiteiten magnetisch geladen zouden zijn, waardoor ze afwijkingen in het magnetisch veld kunnen veroorzaken. Een andere theorie is dat de entiteit de aanwezige energie gebruikt waardoor er spanningsvelden kunnen ontstaan, deze velden worden dan weer opgepikt door de EMF-meter.


K-2 Sessie:

 Bij een K-2 sessie wordt het onderzoek uitgevoerd met een K-2 meter. Dit gebeurt wanneer er niet onmiddellijk een natuurlijke bron van de EMF- storing wordt gevonden met de gewone EMF-meter. Hierbij gaat men proberen contact te leggen met de entiteit door duidelijke, gerichte ja/nee vragen te stellen.


EVP:

 staat voor Electric Voice Phenomenon en staat voor stemmen (of geluiden) die op het moment zelf niet te horen zijn door het menselijk oor. Deze verschijnen wel op een voice recorder, dit kan met een digitale alsook met een gewon taperecorder .


EVP-sessie:

een EVP- sessie wordt steeds gehouden in een red of orange zone met een digitale voicerecorder. Er worden allerlei vragen gesteld waarbij de antwoorden of geluiden (welk het moment zelf niet hoorbaar zijn) opgenomen worden.


Freeze-time:

 Wanneer een paranormaal fenomeen wordt waargenomen wordt de tijd van waarneming genoteerd bij de Com Comp, dit is de "freeze time". Dankzij het noteren van deze tijd kan achteraf op de opname apparatuur teruggegaan worden naar dit moment om het fenomeen in detail te onderzoeken. Het kan dan ook gezien worden als een referentiepunt.


Glaasje draaien

: Ook wel "geesten oproepen" genoemd. Hier worden letters op een schaal gelegd en wordt een glas gebruikt om de letters aan te duiden, erg vergelijkbaar met Ouija. Doe dit echter NOOIT alleen of zonder begeleiding van een medium. De achterliggende gedachte is namelijk dat je hierdoor een deur openzet waarvan je niet weet wie er aan de andere kant staat. Een medium kan dit mogelijk wel zien, of kan hier beter mee omgaan. Er zijn talloze verhalen over zulke sessies die verkeerd zijn afgelopen.


Ouija:

 Bij het gebruik van ouija wordt uitgegaan van een bord met daarop letters gedrukt of gekleefd. Met een speciale glijder worden dan de verschillende letters aangeduid. Ouija is erg populair in de VS en is in feite een samentrekking van het Franse "oui" en het Duitse "Ja". Doe dit echter NOOIT alleen of zonder begeleiding van een medium. De achterliggende gedachte is namelijk dat je hierdoor een deur openzet waarvan je niet weet wie er aan de andere kant staat. Een medium kan dit mogelijk wel zien, of kan hier beter mee omgaan. Er zijn talloze verhalen over zulke sessies die verkeerd zijn afgelopen.


Provoken (positief):

 overgenomen uit Amerika (to provoke - provoceren, uitlokken), houdt in dat de entiteit actief wordt aangezet tot actie, het “provoceren” als het ware. Dit wordt vooral gedaan in kinderkamers, omdat kinderen best niet het slachtoffer worden van de eniteit, zij zijn hier immers veel gevoeliger aan dan volwassenen. Vandaar dat de entiteit uit zijn tent wordt gelokt en geprovoceerd om daadwerkelijk een mogelijke manifestatie te kunnen opmerken.


Provoken (negatief):

Wij doen niet aan negatief provoken.

VP: staat voor Voice Phenomenom en komt voor wanneer de onderzoek in de red- of orange Zone stemmen, (op het eerste zicht) onverklaarbare geluiden, e.d. hoort. Het verschil tussen een VP en een EVP is dat bij een VP de geluiden wel hoorbaar zijn itt een EVP waar de geluiden eerst moeten worden opgenomen vooraleer je ze hoorbaar worden.

 


HAUNTINGS

Bij hauntings kennen we 4 types. Hieronder volgt een kleine samenvatting:


Paranormale activiteit:

Onder de noemer “Paranormale Activiteit” plaatsen we fenomenen die we niet kunnen linken of labelen aan de overige drie hauting types. Dit komt vooral voor wanneer het gaat om geïsoleerde gevallen, waarbij slechts een beperkt fenomeen zich voordoet zonder een duidelijk oorzaak of reden en zonder enig gevolg. Zoals wanneer bijvoorbeeld een kraan uit zichzelf begint te lopen. We spreken in dat geval van paranormale activiteit, maar in de onschuldigste zin van het woord.


Residual haunting:

Bij een residual hauting heeft het fenomeen geen besef van tijd of plaats en zal steeds zijn zelfde routine gevolgd worden. Stel dat deze persoon  bijvoorbeeld ’s avonds altijd op zijn dressoir een sigaar zou nemen, kan het zijn dat hij dit zal blijven doen in zijn dood en dat mensen zijn verschijning zien van hoe hij naar het dressoir loopt. Ook al staat de dressoir er niet. Je kan het met een film vergelijken die steeds opnieuw afspeelt. Dit is volstrekt onschuldig en zal nooit contact zoeken, of afwijken van zijn/haar patroon. Het wordt ook gezegd dat dit te wijten is aan een scheur of ‘wonde’ in het tijdsvlak en dat daardoor de film opnieuw en opnieuw wordt gespeeld.


Intelligent Haunting:

Een intelligent haunting is in tegenstelling tot een residual haunting op de hoogte van zijn dood en probeert contact te zoeken met de bewoners van het huis. Dit kan om een aantal redenen zijn, nl. bescherming willen geven aan een vriend of familielid of nog een boodschap die moet worden overgebracht, mogelijk de naam zuiveren of iets willen mededelen over het overlijden.


Deze hauting kan persoons-, huis- of materiaalgebonden zijn. Meestal zien we dat dit soort hauntings beginnen wanneer men het huis aan het verbouwen is.


Poltergeist:

Een Poltergeist is in tegenstelling tot de drie andere soorten kwaadaardig.

Dit soort haunting hebben de leden van B.P.I.

echter nog NOOIT meegemaakt!

Deze vorm van haunting is vooral uit op wraak en bestaat grotendeels uit negatieve energie. Dit hoeft niet per se de geest te zijn van een psychotische moordenaar, een leven lang negatieve energie opkroppen is genoeg om dit tot stand te brengen.

Dit is dan ook de vorm welke het meest zal “communiceren” of toch op zo’n manier dat het opvalt. Het woord “poltergeist” is afgeleid van het Duits waarbij “polter” zoveel betekent als pesten